Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Komentované vycházky po okolí Müllerovy vily

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
od 30. 1. 2021

I v roce 2021 pokračuje Centrum památek moderní architektury s pořádáním komentovaných vycházek okolím Müllerovy vily, které účastníkům přímo v terénu přiblíží zajímavou historii částí Prahy 6. Letošní program se zaměří na oblast Dejvic, Břevnova a nebudou chybět ani Střešovice a Ořechovka. Vycházky budou probíhat v měsíčních intervalech od ledna do listopadu a jejich obsah se vždy zaměří na konkrétní část čtvrtí. Podrobný rozpis bude průběžně aktualizován.

(------LINKA------)

30. 1. 2021, 14.00 ODLOŽENO
Do Dejvic poprvé

Ořechovkou okolo solitérních vil i řadové zástavby původně zahradního města se pod Buštehradskou dráhou dostanem do Dehnic, tedy původní vsi, kterou dnes známe jako Dejvice. Ale tato ves ležela západněji než vnímáme dnešní centrum Dejvic. Dodnes zde zůstalo něco, co původní osídlení připomíná – kovárna, bývalý dvůr, kostel sv. Václava a to vše doplněno krásnou Open air galerií – parkem Hadovka s mnoha sochami současných autorů.

28. 2. 2021, 14.00 ODLOŽENO
Do Dejvic podruhé

Kolem bloků družstevní zástavby a přes Macharovo náměstí s příběhem o poníku, který mi vyprávěl syn architekta pomníku Aloise Dryáka se zahrádkářskou kolonií dostaneme do Dejvic, a kolem zajímavé vily dvojice židovských architektů Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha se podíváme až k tzv. hereckému domu, kde žila celá řada slavných českých herců, zpěváků a hudebníků, kde došlo k tragédii v životě Stelly Zázvorkové.

27. 3. 2021, 14.00
Do Dejvic potřetí

Opět projdeme Ořechovkou, tentokrát kolem vlastního domu Jindřicha Pollerta, bývalého Cukrovarnického ústavu, Slunnou ulicí, kde si připomeneme historii a aféru kolem vily Ministerstva národní obrany, povíme si, ve které vile byl držen a vyslýchán Heliodor Píka a v Dejvicích si ukážeme kde stála a čím byla významná telefonní ústředna, kam se přestěhovala socha Olbrama Zoubka a jak vypadala bývalá úřednická kolonie, která zmizela při výstavbě stanice metra Dejvická.

27. 4. 2021, 17.00
K břevnovským usedlostem

Na této vycházce se vydáme směrem jižním. Okolo kostela sv. Norberta, přes usedlost Kocourka projdeme okolo usedlostí Vincentka, Petynka ke Kajetánce, poblíž které dodnes stojí presbytář kostelíka, který byl součástí usedlosti, pojmenované původně podle řádu theatinů zde usazených. A budeme si usedlosti připomínat starými fotografiemi, plány a povídat si o vývoji oblasti, o historii i současnosti usedlostí.

25. 5. 2021, 17.00
K začátku Hájecké poutní cesty

Vycházka zavede účastníky až do Břevnova. Kolem funkcionalistických nájemních domů, které byly postaveny na pozemcích usedlosti Panenská. Poté kolem nádrže Kuklík přes lávku nad vjezdem do Strahovského tunelu a hotelu Pyramida podejdou účastníci nejstarším podchodem ke dvěma tramvajovým nádražím a vycházka bude zakončena u první kaple Hájecké cesty.

22. 6. 2021, 18.00
K Plivátku

Tentokrát vycházka zavede účastníky opět do Břevnova. Cestou kolem kostela sv. Norberta, kolem bývalé usedlosti Andělka k břevnovskému protosídlišti s malometrážními byty. Dále bude vycházka pokračovat k restauraci Na Marjánce, místy kde bývaly usedlosti Liborka a Závěrka. Vycházka bude zakončena v místech tzv. Plivátka, znovuobnoveného kdysi velmi využívaného odpočinkového místa.

20. 7. 2021, 18.00
Zahrada Müllerovy vily a okolí

Vycházka umožní účastníkům prohlídku zahrady Müllerovy vily. Seznámí účastníky s historií vzniku vily a projektovými pracemi při rekonstrukci zahrady. Plány na zahradu pocházejí ze září 1929 a jejich autorem byl slavný německý dendrolog a zahradní architekt Camill Schneider. Poté se návštěvníci vydají prozkoumat zástavbu v nejbližším okolí, například stavby architektů Antonína Frice, Bohumila Slámy, Karla Charváta, Arnošta Mühlsteina a Viktora Fürtha.

31. 8. 2021, 18.00
Kouzelná zahrada a její návštěvníci

Hlavním tématem vycházky bude rodina Rothmayerových a jejich přátelé, ke kterým patřil mimo jiné i Josef Sudek. Začne u Studijního a dokumentačního centra Norbertov a bude směřovat do zahrady Rothmayerovy vily, kterou Josef Sudek rád fotografoval. Zahrada je skoro až tajemným místem plným skleněných artefaktů, zahradního nábytku, který si navrhoval sám Otto Rothmayer, různě osázených zákoutí a s vinnou révou v přední části zahrady.

30. 9. 2021, 17.00
Od Müllerovy vily ke Střešovickému hřbitovu

Vydáme se západním směrem okolo vily Václava Špály. Prohlédneme si zajímavé vily v této části Ořechovky a trochu víc si povíme o některých osobnostech, které odpočívají na Střešovickém hřbitově (např. je zde pochován bratr prezidenta Edvarda Beneše Vojta Beneš, Emil Filla a také ale třeba Milan Chladil a Jiřina Švorcová)

26. 10. 2021, 14.00
K bývalé břevnovské návsi

Vycházka provede účastníky částí Střešoviček, přes ulici Na Zástřelu se účastníci ocitnou opět v Břevnově, tentokrát v místech, kde bývala břevnovská náves, starou zástavbu si tentokrát připomenou účastníci jen pomocí starých fotografií, především v místech sídlišti, kterému se říká „Na obušku“.

23. 11. 2021, 14.00
Zahradní město Ořechovka
Vycházka zavede návštěvníky do zástavby řadových rodinných domků, které vznikaly jako jedny z prvních v místech bývalé barokní zahrady Jana Kryštofa Bořka. Zahradní město bylo stavěno podle teoretického spisu Ebenezera Howarda a urbanistické řešení na zástavbu ve Střešovicích vyhráli ve veřejné soutěži Jaroslav Vondrák a Jan Šenkýř. Na návrzích jednotlivých domů či bloků se podíleli i další architekti, kteří se soutěže zúčastnili, například František Vahala, Bohumil Hypšman, Jindřich Freiwald a další.               

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Vycházky jsou zahájeny ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov
Průvodkyně: Hedvika Čenková
Základní vstupné: 120,- Kč
Snížené vstupné: 80,- Kč (senioři od 65 let, studenti do 26 let)

Za podporu děkujeme:

Fotogalerie

Více
Overlay loader