Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Karel Lhota

Karel Lhota

Tvůrčí dráha Karla Lhoty směřovala k teoretické a publicistické činnosti, která převažovala nad jeho architektonickou praxí. Za své hlavní povolání považoval Lhota pedagogické působení a tomu podřídil své ostatní aktivity. Publicistická tvorba Karla Lhoty byla zveřejňována především v časopisech Architekt SIA a Pestrý týden. Z Lhotových článků je nejrozsáhlejší cyklus o bytové kultuře publikovaný roku 1933 v Pestrém týdnu. Všechny Lhotovy stati zabývající se architekturou spadají časově do jeho nejvýznamnějšího stavebního období – do období, kdy spolupracoval s Adolfem Loosem při realizacích v Plzni a v Praze a kdy následně (po roce 1933) samostatně realizoval své stavby v Náchodě a Vysokém nad Jizerou.

Karel Lhota o počátcích své spolupráce s architektem Adolfem Loosem : „je tím zajímavější, protože jsem ho neměl, jak dr. Markalous, který mne s ním seznámil, dobře ví, po prvním setkání rád. (…) Hned – na seznámení – mi vykládal své opovržení k architektům, což mi zrovna nechutnalo. Má-li však člověk příležitost poznat, že to, co mluví, je správné, pak se mínění obrátí.“ Sledováním další tvůrčí dráhy Karla Lhoty lze dojít k závěru, že toto setkání s Loosem se pro něj stalo zásadním a osudovým. Lhota našel v Loosovi genia odhadu a sladění prostoru. Od té doby se stal vášnivých propagátorem Loosových myšlenek. V časopise Architekt SIA zveřejnil několik statí, kde podrobně představoval Loosovo architektonické dílo ve světě, vysvětloval jeho myšlenky a ideje, vždy vtipně omlouvaje „nepřijatelně výstřední“ způsob života architekta Loose.

Overlay loader