Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Kámen v pravěku - doprovodné programy

Kámen v pravěku - doprovodné programy

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
23. 5. 2015 – 19. 9. 2015

Délka trvání:
bez omezení, v čase programu

Doprovodné programy k výstavě Kámen v pravěku se konají vždy v sobotu od 10 do 16 hod., rezervace není nutná, v případě hezkého počasí se budou programy konat v zámeckém parku, v případě nepříznivého počasí v prostorách zámku.


23. 5. 
Jak a kde se používal kámen v pravěku
Oddíl experimentální archeologie Mamuti
Návštěvníci se seznámí s různými technikami zpracování kamene a jejich vývojem, uvidí ukázky výroby štípaných, vrtaných a hlazených nástrojů i další využití kamene – rozdělávání ohně křesáním a použití kamene v pravěké kuchyni. Součástí programu budou komentované prohlídky jednotlivých stanovišť a praktické ukázky činností.

20. 6.
Štípané nástroje v pravěku
Petr Zítka

V programu budou předvedeny základní techniky štípání kamene, návštěvníci se seznámí s pestrou škálou štípaných kamenných nástrojů přehledně ukazující vývoj štípané industrie od nejstaršího paleolitu po dobu bronzovou a budou si moci vyzkoušet řezání pazourkovým nožem.

19. 9.
Výroba a využití broušených nástrojů v pravěku
Václav Drnovský

Návštěvníci se podrobně seznámí s různými postupy při výrobě pravěkých broušených nástrojů od suroviny po finální výrobek, poznají různé druhy broušených nástrojů a budou si moci vyzkoušet práci s některými z nich.
 

Overlay loader