Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka (1531-1572) na Novém Městě pražském. Archaeologica Pragensia – Supplementum 5.


 

Název: Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka (1531-1572) na Novém Městě pražském. Archaeologica Pragensia – Supplementum 5.

Autor: Jaromír Žegklitz

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2019, ISBN 978-80-87828-46-5. 766 stran s bohatým obrazovým doprovodem

Publikace je výsledkem autorovy několikaleté intenzivní badatelské činnosti a představuje komplexní zhodnocení jednoho z nejdůležitějších souborů renesančních kachlů v České republice i v celé Evropě. Výjimečnost tohoto souboru je dána nejen počtem nálezů (bezmála 30 000 kusů), ale zejména tím, že šťastnou shodou okolností jej lze přiřadit konkrétnímu, jménem známému výrobci. Výsledkem zpracování tohoto unikátního souboru je množství informací o fungování hrnčířské dílny, technologii výroby renesančních kachlů, použitých výzdobných motivech i o jejich kulturně historickém kontextu. Katalog nálezů poskytuje bohatou obrazovou dokumentaci celého souboru včetně množství fotograficky doložených analogií.

Overlay loader