Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Hrob bylanské kultury ze Suchdola

Hrob bylanské kultury ze Suchdola

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
2. 4. 2019 – 23. 6. 2019

Další výstava ze série PŘEDMĚT SEZÓNY, která se nachází ve vitríně v prvním patře v hlavní budově muzea.

V roce 2003 byl archeology Muzea hl. m. Prahy na stavbě nového domu u Brandejsova náměstí v Praze 6 – Suchdole objeven kostrový hrob. U kostry natažené na zádech hlavou k jihu byl kromě masitých milodarů přiložen i soubor minimálně 13 keramických nádob zdobených malováním a vlešťováním geometrických vzorů do tuhovaného povrchu. Neobvyklá velká mísa s držadly byla původně zasunuta pod lavici, na níž nebožtík v hrobě ležel. Za hlavou mrtvého spočívala kruhová keramická deska, patrně podložka pro zápalné obětiny nebo možná kultovní symbol slunečního kotouče.

Pohřbený byl příslušníkem společnosti, kterou archeologové nazývají bylanská kultura (podle významného naleziště Bylany u Českého Brodu) a byl uložen do hrobu někdy v průběhu 7. století před Kristem, tedy ve starší době železné – halštatské. Jeho hrob nebyl osamocený, ale nacházel se na rozsáhlém pohřebišti, neboť obdobné hroby byly v okolí objeveny i v letech 1976 a 2005.

Overlay loader