Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

#GVP50

#GVP50

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
12. 6. 2018 – 15. 9. 2018

Výstava k 50. výročí vzniku Gymnázia Na Vítězné pláni představuje historii a vývoj jednoho z nejlepších pražských gymnázií. Koncept výstavy i celou realizaci si gymnázium zajišťuje samo, přičemž se nich mimo vyučující podílejí i stávající studenti, bývalí absolventi a ostatní zaměstnanci školy.

Výstavní panely připomínají tvář oficiální, výukovou, ale i studentský život. Výstava si klade za cíl ukázat jedinečnou soudržnost a loajalitu mezi studenty, absolventy i učiteli v průběhu celých 50. let.

Kromě vystavených artefaktů, které tvoří převážně tvorba studentů a například i studijní pomůcky, je zde i prostor k odpočinku. Ten nabízí možnost zhlédnout videa a zároveň spočinout na pohovce ředitele Zdeňka Mikyšky, která se jako jedna z mála věcí dochovala na GVP až do dnešní doby. Dále se návštěvníci mohou aktivně podílet na dotváření výsledné podoby výstavy, a to formou záznamů na lavicích a lavičce, vytvořením vzpomínkového selfie nebo zápisem do návštěvní knihy. 

Overlay loader