Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Genius loci svahu nad lužáneckým parkem v Brně a vily rodiny Löw-Beerových – přednáška

Genius loci svahu nad lužáneckým parkem v Brně a vily rodiny Löw-Beerových – přednáška

Místo:
Architektonický trojúhelník, Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Termín:
7. 12. 2017

Délka trvání:
od 17:00

U příležitosti výstavy Vila Tugendhat 1928–2013 váz zveme na přednášku pojatou jako glosu k původu vily Tugendhat. 

V roce 1860 vznikla ve svahu nad lužáneckým parkem první vilová kolonie v Brně. Stavitel Josef Arnold ji navrhl a realizoval patrně podle urbanistického konceptu Heinricha von Ferstela, jednoho z architektů vídeňské Ringstrasse. Na počátku 20. století svah protnula monumentální kompozice ulice Schodové a podél přilehlých ulic vznikly postupně honosné rodinné a činžovní domy. Genia loci této lokality pak umocnil rodinný dům, který si dala v letech 1929-1930 postavit Greta Tugendhatová s manželem v horní části pozemku za svou rodičovskou Löw-Beerovou vilou, a který později proslul jako výjimečná stavba světové architektury.

Vily zámožné průmyslnické rodiny Löw-Beerových vznikaly od počátku 20. století nejen v Brně, ale také poblíž továrních areálů ve Svitávce a v Brněnci-Půlpecnu. Tyto domy v duchu secesního historismu či art deca mimo jiné také ovlivnily názor manželů Tugendhatových na architekturu jejich vlastní vily, která pak následně také inspirovala Gretina bratrance Ernsta Löw-Beera při stavbě jeho rodinného domu v Brně-Pisárkách.

Autor fotografie: David Židlický

(------LINKA------)


Informace pro návštěvníky 

Přednášející: PhDr. Dagmar Černoušková
Cena: 60 kč/osoba 

Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu. 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader