Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Duševní stav krajkářky v moderním věku

Duševní stav krajkářky v moderním věku

Místo:
Architektonický trojúhelník

Termín:
5. 2. 2020

Délka trvání:
od 17:00

Adolf Loos v roce 1908 napsal, že moderní člověk ztělesňující filozofii asketismu a antiornamentalismu je nadále ve společnosti izolovaný, avšak váží si a respektuje ozdob, které vytvořily minulé věky. Jaký byl ale vztah Loose a jeho následovníků k soudobému ornamentu, zvláště pak k tomu, který pěstovaly jeho současnice – tvůrkyně a uživatelky? Přednáška odhaluje genderové aspekty války proti ornamentu, ručním pracím a dekorativismu v české kultuře 10. a 20. let 20. století a zároveň ukazuje, jak byly právě tyto aktivity a produkty i v době první republiky svazovány nejen s tradicí a národní identitou, ale rovněž s ženským pohlavím, včetně ikonické postavy moderní (nové) ženy.

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky

Přednášející: doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.
Cena: 60 Kč
Nutná rezervace z důvodu omezené kapacity sálu

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader