Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Doba splatnosti dodavatelských faktur

Doba splatnosti dodavatelských faktur

V souladu s ustanovením § 1963 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme dodavatelům zboží a poskytovatelům služeb, že nevyplývá-li z písemné smlouvy výslovně jiný termín, činí doba splatnosti přijaté faktury-daňového dokladu 30 dní ode dne jejího doručení do sídla naší organizace. Jakákoliv ústní ujednání, která jsou v rozporu s předchozí větou, jsou neplatná a Muzeum hlavního města Prahy k nim nebude přihlížet.

Overlay loader