Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Doba husitská

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabízíme dva materiály -  Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

 

Badatelský list I ke stažení

Badatelský list II ke stažení

Badatelský list III ke stažení

 

Náměty pro další využití tématu:

Téma Posledního soudu přibližuje edukativní video o malbě Posledního soudu v Sixtinské kapli

Digitální model kaple Božího Těla a ostatkovou věž na Dobytčím trhu

Podoba a uchovávání relikvií v době vlády Václava IV. v reportáži ČT

Král Václav IV. v kulturním kontextu doby UK Praha

 

Metodická podpora ke stažení

Overlay loader