Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Den architektury – Novomlýnská vodárenská věž

Den architektury – Novomlýnská vodárenská věž

Místo:
Novomlýnská vodárenská věž

Termín:
30. 9. 2017

Délka trvání:
10:00–13:00

Muzeum hlavního města Prahy se připojuje k 7. ročníku celorepublikového festivalu Den architektury a zve vás do Novomlýnské vodárenské věže. Ta je od 10:00 do 13:00 otevřena zdarma. 

Věž zapadá do letošního tématu celého ročníku, kterým je voda – "Z celé mlýnské zástavby stojí dnes na místě pouze vodárenská věž, která zásobovala vodou dolní Nové Město. V Novomlýnské vodárenské věži byl již v době její výstavby v 17. století zřízen i nebývale bohatě pojatý vyhlídkový prostor, tzv. Lusthaus. Jednalo se o místo pro kratochvilná setkání vedení města, můžeme v něm spatřovat možná i první rozhlednu v Praze, byť neveřejnou, určenou jen pro městskou nobilitu. Pod podlahou byla umístěna nádrž, do níž se čerpala voda z Vltavy (věž v minulosti stála přímo na jejím břehu), z nádrže voda samospádem proudila potrubím do kašen v širším okolí. Vnitřní prostor věže obtočený schodištěm nebyl vodorovně členěn jako dnes, jednalo se o spojitý úzký prostor, jímž procházela soustava tlačného a samospádného vodního potrubí. Prostor byl vytápěn, aby ani v největších mrazech voda nezamrzala. S koncem 19. století přišel i konec vodárenské funkce věže. Praha začala být zásobována z moderních vodáren a dálkovými přivaděči." (z webu http://www.denarchitektury.cz

Overlay loader