Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Co nového přinesla nová doba?

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabízíme dva materiály -  Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

Badatelský list - Co nového přinesla nová doba?

 

Metodická podpora pro učitele ke stažení

Námět pro další využití tématu:

Podrobný popis kamenného sousoší sv. Ignáce z Loyoly a jeho fotografie na portálu eSbirky.cz.

První palné zbraně na stránkách Vojenského historického ústavu: hákovnice a pistole.

Overlay loader