Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Co čas už nevrátí / Praha 60. let na fotografiích Borise Baromykina

Co čas už nevrátí / Praha 60. let na fotografiích Borise Baromykina

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
13. 5. 2015 – 11. 10. 2015

Několik let po profilové výstavě známého fotografa Zdenko Feyfara, která vzbudila velký ohlas veřejnosti, se Muzeum hlavního města Prahy rozhodlo do svého výstavního plánu zařadit opět autorskou fotografickou výstavu. Na rozdíl od té předchozí ovšem představí autora veřejnosti dosud neznámého, Borise Baromykina, jehož snímky si však kvalitou obsahovou i uměleckou se slavnějšími kolegy nezadají. Pořadatelé výstavy se proto neskromně domnívají, že výstava bude pro veřejnost laickou i odbornou jedním z objevů sezóny.

Boris Baromykin, nar. 1941 v Třebíči, v roce 1964 absolvoval FAMU v oboru kamera a převážnou část života také jako kameraman a režisér Krátkého filmu pracoval. Souběžně, převážně pro vlastní potěšení, se ovšem věnoval dokumentární fotografií.

Výstavní kolekce cca stovky černobílých snímků z 60. let dvacátého století je zaměřena dvěma směry. Jedním je žánrová fotografie z pražských ulic a veřejných prostranství, na nichž s velkou mírou talentu autor zachytil podmanivou dobovou atmosféru a neopakovatelné momenty každodennosti, které může divák vnímat doslova jako malé příběhy. Druhou obsahovou linií jsou fotografie dokumentující společenský a kulturní kvas na profilech tehdy populárních hudebních divadel (Apollo, Rokoko, Semafor) včetně portrétů jejich protagonistů a atmosféry jejich představení.

Všechny vystavené snímky jsou zhotoveny jako autorské zvětšeniny klasickou technologií, nikoliv jako digitální tisky. Převážná většina z nich dosud nebyla nikdy publikována.
 

Výstava bude zahájena v hlavní budově muzea od 6. 5. 2015 a potrvá do 11. 10. 2015

            

Overlay loader