Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Činnost oddělení

Konzervátorské pracoviště se věnuje zejména přípravě předmětů pro jednotlivé výstavy muzea, také zajišťuje sbírkové předměty po jejich přestěhování do nových depozitářů.

V roce 2011 bylo např. v muzejních konzervátorských dílnách odborně ošetřeno a zkonzervováno 1 447 sbírkových předmětů z historických sbírek, odborně připraveno pro uložení 2 961 předmětů ze sbírky tisků a fotografií, v rámci archeologických sbírek bylo zpracováno1130 kusů, 230 sáčků a 116 beden archeologického materiálu. Externisté zrestaurovali 88 kusů sbírkových předmětů, které potřebovaly složitější nebo specializovaný zásah.

Overlay loader