Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Chudá Praha Lidé – místa – instituce (1781-1948)

Chudá Praha Lidé – místa – instituce (1781-1948)

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
17. 4. 2019 – 25. 8. 2019

Doprovodné programy:

Komentované prohlídky pro veřejnost >
Program ve výstavě pro školy >

Praha, jak ji neznáte. Chudá Praha. Víte, kde byste našli Fišpanku, Bílý hrad nebo Arizonu? Jaké služby poskytoval hotel Kandelábr a kdo byl otec chudých? Město netvoří jen panovnická sídla, šlechtické paláce, honosné měšťanské domy a vznešená církevní architektura. K výrazu města a jeho atmosféře přispívají neméně jeho chudí. Chudoba k městu patřila a patří. Chudoba má nezanedbatelný etický i estetický rozměr.

Výstava Chudá Praha je pohledem na chudobu ve městě v 19. a zejména v 1. polovině 20. století z několika perspektiv. Historický obrazový materiál, především fotografie a tisky, přibližují strategie přežívání nemajetných vrstev, zachycují dnes již neexistující místa s chudobou spojená a seznamují s institucemi chudinské a sociální péče, jak se formovaly od josefínských dob.

 

Overlay loader