Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Břevnov - vycházky a přednášky

Břevnov - vycházky a přednášky

Místo:
Hlavní budova muzea, Vycházky v daných lokalitách

Termín:
6. 9. 2016 – 25. 10. 2016

V rámci výstavy Břevnov - ve stínu kláštěra, Hradčanům na dohled je připraven doprovodný program.

(------LINKA------)

Komentované prohlídky

6. 9. Břevnovský klášter - sraz před fortnou (v 16 hod / vstupné základní 80 Kč, snížené 50 Kč)

11. 10. Rothmayerova vila - sraz u vily (v 17 hod, nutná předchozí rezervace ZDE / vstupné základní 180 Kč, snížené 120 Kč) 

25. 10. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře - sraz před branou Poutního místa Panny Marie (vstupné dobrovolné)

(------LINKA------)

Vycházky v daných lokalitách

20. 9. Tejnka - přednáší Renata Kalašová  

Tématická vycházka zavede účastníky na území dnešního Břevnova do bývalé vesnice Tejnky, kterou vedla známá poutní cesta do Hájku u Unhoště. Projdeme se podél dnes již zaniklých usedlostí Závěrky, Liborky, nahlédme do dnešní památkové zóny Tejnka a vycházku zakončíme u vyhlášené restaurace Na Marjánce.
Sraz účastníku: v 17 hod, tram. Zastávka Malovanka, v parku u 1. poutní kaple cesty do Hájku

(------LINKA------)

Přednášky s promítáním (vždy v 17 hod v hlavní budově muzea / vstupné 60 Kč)

13. 9. Břevnov ve velkých dějinách - přednáší Jana Bělová, sál č. 9. Hlavní budova muzea 

Břevnov se nacházel při významné trase, která spojovala Prahu se západní částí českých zemí  a Bavorskem. V dobách míru tu byli vítáni panovníci,  v dobách válečných konfliktů se naopak obyvatelé ocitali více v ohrožení. Území Břevnova  a okolí se tak častěji také dotkly tzv.  velké dějinné události, o nichž se dočteme v učebnicích dějepisu. Ale ani tyto dobře známé události nejsou vždy vykládány jednoznačně.  Přednáška bude věnována dvěma místům, jsou součástí“ velkých dějin“, Břevnovskému klášteru a Bílé Hoře. 

18. 10. TJ Sokol Břevnov a jeho historie - přednáší Renata Kalašová, sál č. 9 Hlavní budovy muzea 

Prostřednictvím promítání dobových fotografií se seznámíme s historií Tělocvičné jednoty Sokol v Břevnově, která byla založena roku 1885 a v minulém roce oslavila 130. výročí svého trvání. Její existence byla přerušena v době nacistické okupace a podruhé v roce 1949, kdy došlo k zániku jednoty v důsledku reorganizace tělovýchovy a sportu v celostátním měřítku. Činnost jednoty byla opět obnovena po roce 1989. Členy břevnovského Sokola byli významní představitelé protinacistického odboje.                  

(------LINKA------)

Fotografie: Břevnovský klášter a okolí, foto Stanislav Novák, kolem 1950, sbírka Jany Novákové

Oficiální leták

Více
Overlay loader