Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

Břevnov  –  ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
4. 5. 2016 – 30. 10. 2016

Výstavu doplní:
Komentované vycházky
Přednášky

Výstava o Břevnově je další, v pořadí již sedmá, z cyklu o pražských historických předměstích. Bude již tradičně, prostřednictvím trojrozměrných sbírkových předmětů, obrazů, dobových pohlednic, fotografií, tisků a dalších materiálů prezentovat nejvýznamnější místa a momenty života v Břevnově a přilehlém okolí.

Výstava zachycuje dějiny místa do poloviny 20. století, s vybranými tematickými přesahy až do 80. let 20. stol.

Návštěvník bude mít možnost seznámit se historií této významné lokality, rozkládající se na území a v blízkosti nejstaršího mužského benediktinského kláštera v Čechách. Původní osídlení této oblasti tvořily vesnice Břevnov (později Velký Břevnov), Malý Břevnov (Břevnovek) a Tejnka, které se spolu s několika usedlostmi nacházely podél Bělohorské silnice vedoucí z Prahy do západních Čech.Ke konci 19. století se začal postupně měnit venkovský charakter tohoto bývalého předměstí, které se vyvíjelo do té doby stranou průmyslového rozvoje, tak typického pro ostatní pražská předměstí jako např. Smíchov, Libeň či Žižkov. Přibývaly domy městského i maloměstského charakteru. V roce 1907 byl Břevnov u příležitosti oficiální pražské návštěvy císaře Františka Josefa I. povýšen na město a v roce 1922 se stal součástí Velké Prahy. 

Pozornost je věnována místním spolkům, sportu, kulturním událostem, živnostem, ale též např. lomům, pískovnám a cihelnám, které zde byly v minulosti hojně zastoupeny. Dobový obrazový materiál doplňují unikátní trojrozměrné předměty. Nejcennějším exponátem výstavy je bezesporu relikviář, pocházející ze 7. -8. století, který podle tradice věnoval Břevnovskému klášteru jeho zakladatel sv. Vojtěch nebo fragment gotické dlažby z jižního ramene ambitu kláštera ze 14. století. Návštěvníci se též budou moci potěšit pohledem na vzácné medaile anebo si prohlédnout faksimile zakládací listiny Břevnovského kláštera, dobové spolkové prapory a mnoho dalších exponátů. To vše doplňují poutavé audionahrávky vzpomínek břevnovských pamětníků, které zprostředkují zajímavé okamžiky všedního dne obyvatel starého Břevnova převážně první poloviny 20. století a výběr z dokumentárního a zpravodajského filmu z období první republiky.

K výstavě již tradičně vychází obsáhlá obrazová publikace.

(------LINKA------)

Ilustrační fotografie: Stavba Královky - domu čp. 274 v Bělohorské ulici, anonymní fotografie, 1896, rodinný archiv Kryštofa kahaje.

Fotogalerie

Více
Overlay loader