Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Barokní sochařství

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabízíme dva materiály -  Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

 

Badatelský list ke stažení

Video pro rozšiřující úkol (část od 2:25 – 4:30)

 

Metodická podpora ke stažení

Overlay loader