Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Antonín Langweil a jeho model Prahy

Každou středu zde nabízíme jeden střípek z historie Prahy v podobě 4 tématem provázaných odkazů a jednoho úkolu na pomoc distanční výuce.

 

Střípek z dějin Prahy č. 1 – Antonín Langweil a jeho model Prahy
 

1. Podívejte se na pořad ČT:D Sám v muzeu – Langweilův model Prahy.
2. V Blaženčině muzejním kvízu č.20 si můžete ověřit, kolik jste si toho z pořadu zapamatovali.
3. Poslechněte si rozhlasový pořad Toulky českou minulostí, díl 897 na stránkách Českého rozhlasu Dvojka
4. A nakonec se podívejte na krátký film vyrobený naším muzeem

Úkol: Napište text o životě A. Langweila a jeho práci na modelu Prahy. Vyberte si z těchto možností:

a)  Vyprávění člověka, který se s A. Langweilem setkal na některé z výstav modelu ještě v době jeho života a vzpomíná na toto setkání.
b)  Reportáž do časopisu, který se věnuje dějinám Prahy.
c)  Vzpomínání samotného A. Langweila v době, kdy už je upoután na lůžko a nemůže v práci na modelu pokračovat.

 

Overlay loader