Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Antika kolem nás I a II

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP). Ke každé hodině nabízíme dva materiály - Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná.

 

Badatelský list I Antika kolem nás I ke stažení

Badatelský list I Antika kolem nás I interaktivní ke stažení

 

Badatelský list I Antika kolem nás II ke stažení

Badatelský list I Antika kolem nás II interaktivní ke stažení

 

Metodická podpora pro učitele ke stažení

Námět pro další využití tématu:

Pro bližší seznámení s antickými mýty lze využít seriál ČT Bohové a hrdinové antických mýtů.

 

 

Overlay loader