Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Aktuality a Newslettery


Vážení návštěvníci,

od 1.1.2021 jsou Pražské věže provozovány Prague City Tourism, a.s. - https://www.praguecitytourism.cz/cs/pis-pct/pis-pct.

 


Vážení návštěvníci,

Muzeum města Prahy je sice opět zavřeno, ale prodej dárkových voucherů a publikací je stále možný na pokladně Studijního a dokumentačního centra Norbertov ve dnech 19., 20. a 22. 12. 2020 od 14.00 do 18.00 hod.

Děkujeme za Vaši přízeň.


Vážení návštěvníci,

Muzeum města Prahy již brzy znovu přivítá návštěvníky. Od čtvrtka 3. prosince budou přístupné objekty: Petřínská rozhledna, Zrcadlové bludiště na Petříně, Prašná brána, Staroměstská mostecká věž, Malostranská mostecká věž, Svatomikulášská městská zvonice a Novomlýnská vodárenská věž. Od pátku 4. prosince se návštěvníkům otevře Zámecký areál Ctěnice a od soboty 5. prosince bude přístupný i dům U Zlatého prstenu a bude možné navštívit též Müllerovu vilu, Rothmayerovu vilu a Studijní a dokumentační centrum Norbertov. Pouze Podskalská celnice na Výtoni zůstává nadále uzavřena.

Tisková zpráva ke stažení >

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Vážení návštěvníci,

všechny objekty MMP zůstávají o víkendu 10. - 11. 10. 2020 otevřeny. K jejich uzavření na základě usnesení vlády dochází až od pondělí 12. 10. 2020.

Děkujeme za pochopení. 


Naše výstava "Chudá Praha: Lidé - Místa - Instituce (1781 - 1948)/ EPOS 257: Dýmová hora“ obdržela 2. místo v národní soutěži muzeí GLORIA MUSAEALIS za rok 2019 v kategorii Muzejní výstava roku. Soutěž vyhlašuje společně Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. V této kategorii bylo přihlášeno 40 projektů. Děkujeme odborné komisi za toto ocenění, které patří celému týmu kolegyň a kolegů, kteří se na výstavě podíleli. Slavnostní ceremoniál proběhl 6.10. ve Smetanově síni Obecního domu a záznam můžete zhlédnout zde. Videospot k výstavě můžete zhlédnout zde.


Mezinárodní den archeologie – program plánovaný na sobotu 17. října se ruší v plném rozsahu a překládá se na jaro 2021 – o termínu budeme informovat. Místo toho nabízíme v sobotu 17. října volný vstup do expozice „Praha Karla IV. – středověké město“ v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1.

Děkujeme za pochopení.


Každé říjnové úterý nabízí Muzeum hlavního města Prahy při koupi 1 základního vstupné další 1 základní vstupné zdarma. Akce platí kromě Studijního a dokumentačního centra Norbertov, Rothmayerovy a Müllerovy vily ve všech objektech Muzea hlavního města Prahy.
Hlavní budovu Muzea hlavního města Prahy čeká rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy uzavírá od 15. června 2020 z důvodu rekonstrukce hlavní budovu na Florenci. Cílem komplexní obnovy interiérů je úprava budovy pro vytvoření moderního muzea v krásném historickém objektu se vším, co k tomu náleží. Výstavní sály budou připraveny na instalaci nových expozic a výstav s využitím současných technologií. Zázemí pro návštěvníky bude mít parametry odpovídající současným standardům, včetně bezbariérového přístupu.

Tisková zpráva k chystané rekostrukci >

30.5.2019

Vážení návštěvníci,
dárkové poukazy a publikace lze do odvolání zakoupit v Domě U Zlatého prstenu (Týnská 630/6, Praha 1), publikace můžete zakoupit též v Podskalské celnici na Výtoni (Rašínovo nábřeží 412/30, Praha 2).

Děkujeme za pochopení.

 


6.2.2020

Muzeum hlavního města Prahy v závěru loňského roku rozhodlo o výběru dodavatele na novou vizuální identitu, která se promění podle vítězného návrhu Kláry Horové. Ta vyhrála ve vyzvaném jednokolovém anonymním výběrovém řízení, které bylo vypsáno Muzeem hl. m. Prahy a na jehož organizaci se podílela Unie grafického designu. S novým logem se pojí i zavedení nového zkráceného názvu instituce: Muzeum města Prahy. 


Více o novém logu Muzea hlavního města Prahy >

                  

9. 10. 2019

Muzeum hlavního města Prahy v rámci Evropských dnů konzervování-restaurování pořádalo 7. října 2019 setkání pražské sekce konzervátorů a restaurátorů. Setkání bylo pro odbornou veřejnost. 

Více o Evropských dne konzervování-restaurování > 
Více také stránkách Asociace muzejí a galerií >

Vyjádření Susan Sorr, prezidentky E.C.C.O. k EU dni konzervování-restaurování >


Vážení návštěvníci a návštěvnice Zámeckého areálu Ctěnice,

chceme vás touto cestou informovat o tom, že současný uživatel hotelu a restaurace provozuje tyto objekty bez právního důvodu a je proti němu vedeno soudní řízení o vyklizení.
Z těchto důvodů a z důvodů dlouhodobého neplacení závazků provozovatelem hotelu byl objekt hotelu a kavárny dne 19. 8. 2019 odpojen od dodávky plynu a vody. Muzeum hlavního města Prahy zároveň konstatuje, že nenese žádnou odpovědnost za finanční či jiné závazky uživatele hotelu ve vztahu k jeho klientům při využívání služeb hotelu a restaurace.

Muzeum hlavního města Prahy se omlouvá za vzniklé nepohodlí při návštěvě areálu a věříme, že naše expozice, výstavy i doprovodné akce a zámecký park vám toto nepohodlí vynahradí.

Jezdecká společnost Ctěnice a Zámecké zahradnictví nejsou těmito událostmi dotčeny a fungují jako doposud.

PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka

18. 6. 2019

Vážení návštěvníci,
s účtenkou z Týnské literární kavárny, která se nachází v prostoru domu U Zlatého prstenu, mají všechny osoby slevu 20% na vstup ze základního vstupného. Sleva platí pouze v den návštěvy kavárny. Se vstupenkou z domu U Zlatého prstenu mají návštěvníci slevu 10% na jakékoliv množství nealko nápojů v literární kavárně. Platí opět pouze v den návštěvy. 


Muzeum hlavního města Prahy získalo v pátém ročníku Cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro stříbrnou plaketu za objev Valentinské brány a hradby středověkého opevnění v domě Na Kocandě. 

Tisková zpráva >

Více o objevu Valentinské brány a hradeb středověkého opevnění v domě Na Kocandě >

18. 5. 2018

Muzeum hlavního města Prahy a Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG spolupořádají konferenci na téma vlivu digitálních technologií na dětského návštěvníka s důrazem na mezioborové přesahy muzejní pedagogiky. 

Děkujeme sponzorům konference:

Overlay loader