Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

ADOLF LOOS / FUNKCE A BARVA

ADOLF LOOS / FUNKCE A BARVA

Místo:
Müllerova vila

Termín:
1. 11. 2013 – 2. 12. 2013

Místo
Galerie chodník, Skleněný palác, Náměstí Svobody 1, Praha 6

GALERIE CHODNÍK ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy pořádá výstavu k 80. výročí úmrtí architekta Adolfa Loose (1870–1933): ADOLF LOOS / FUNKCE A BARVA

V rámci vernisáže proběhne křest knihy Slavné vily Prahy 6 – Osada Baba 1932–1936, nakladatelství FOIBOS

Výstava Adolf Loos – Funkce a barva je uspořádána k 80. výročí úmrtí architekta Adolfa Loose (1970 – 1933). Cílem této výstavy je připomenout osobnost a tvorbu tohoto významného architekta, jehož odkaz je stále aktuální a inspirující.

Adolf Loos je řazen mezi nejvýznamnější osobnosti architektonické moderny.

Narodil se do doby Rakousko-uherské monarchie v Brně, kde také v rodném domě vyrůstal. Od dětství se učil rukodělným dovednostem v sochařské a kamenické dílně svého otce. Vzdělání si  doplnil na průmyslové škole v oboru stavební technik v Liberci, poté studoval architekturu v Drážďanech. Nejvíce však získal vlastním pozorováním během svého tříletého pobytu v USA. To byla ta nejdůležitější léta, která utvářela jeho vzdělání. Svou kariéru začal ve Vídni, kde v novinových článcích formuloval své kritické postoje vůči zastaralým normám vídeňského historismu. Bojoval proti ornamentu a jeho článek „Ornament a zločin“, je pokládán za nejvýznamnější architektonický esej 20. století. Hlásal, že ornament je znakem primitivní kultury a že „vývoj kultury a odstranění ornamentu jsou stejně důležité“.

Mezi nejdůležitější Loosovy stavby patří obchodní dům Goldmann & Salatsch na Michalském náměstí ve Vídni (1910–1911), dům básníka Tristana Tzary v Paříži (1926), nerealizovaný projekt domu pro Josephinu Bakerovou a vila pro Dr. Ing. Františka Müllera v Praze. Tyto stavby spojuje nová koncepce uspořádání prostoru známá pod názvem „Raumplan“ založená na prostorové a výškové diferenciaci začleněných prostor.

„Raumplan“ a nepřítomnost ornamentu jsou základní myšlenky, které doprovázejí Loosovo dílo po celý život a staly se synonymy pro novou kulturu bydlení, která následně vedla k nové moderní architektuře.

Overlay loader