Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Knihovna

Knihovna

Knihovna — Podlaha místnosti se nachází na nižší úrovni než podesta hlavního schodiště, do místnosti se tudíž sestupuje po několika stupních. U vstupu je umístěn rozměrný psací stůl s neobvyklým řešením pravé části, jež je určena k manipulaci s korespondencí. Dr. Müller mohl do úzké štěrbiny vsunout dopis jako do poštovní schránky. Na druhé straně stolu byla dvířka, jimiž se korespondence vybírala.

Podobné nezvyklosti, které Loos miloval, komentoval ve svých vzpomínkách stavitel Kriegerbeck slovy: „Loos rád vymýšlel nějaký špás.“ Ke stolu umístil Adolf Loos otáčecí pojízdné, kůží potažené pracovní křeslo vyrobené vídeňskou firmou Dworsky.
Knihovní skříně jsou vestavěné po obou bočních stranách místnosti. Jejich horní prosklená část je zastřena zelenými hedvábnými záclonami. Ve spodní části knihoven jsou za zdvojenými dveřmi skryty pancéřové trezory, maskované dvěma masivními, kůží potaženými pohovkami. Do osy stěny je vložen holandskými kachlíky obložený krb, nad jehož římsou se nachází velké dělené zrcadlo.

V policích po stranách krbu měl Dr. Müller instalovánu sbírku keramiky. Větší část sbírky se nedochovala, chybějící kusy byly nahrazeny keramikou ze sbírek Muzea hlavního města Prahy. Na podlaze, kryté zelenou plstí, leží před krbem orientální koberec. Nábytek knihovny je mahagonový stejně jako průvlak stropu. Nábytek i průvlak stropu vyrobila firma S.B.S. Brno.

Rekonstrukce knihovny spočívala především v restaurátorském ošetření celého zařízení. Teprve po náležitém vyčištění vynikla krása mahagonové dýhy, a to zejména v místech, kde byl užit tzv. plamenný mahagon. Velké, kůží potažené pohovky se nedochovaly, podle dokumentace byly zhotoveny nově.

 

Overlay loader