Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

O sbírce

Sbírka Müllerova a Rothmayerova vila:

 • dvě budovy /památky moderní architektury se stálou expozicí – Adolf Loos, Karel Lhota, Müllerova vila (1928–1930) a Otto Rothmayer, Rothmayerova vila (1929)
 • sbírka autentických trojrozměrných a dvourozměrných předmětů z obou objektů (nábytek volný a vestavěný, uměleckořemeslné předměty, výtvarná díla – sochařské modely, architektonické prvky, obrazy a grafika, vzorky původních stavebních materiálů a technických prvků 
 • historické fotografie, především z pozůstalosti rodiny Otto Rothmayera, dokumentační fotografie z rekonstrukčních prací i současnosti
 • archiv výsledků průzkumu díla Adolfa Loose v českých zemích
 • stavebně-historické průzkumy, restaurátorské zprávy, projektová dokumentace pro rekonstrukci Müllerovy vily a Rothmayerovy vily
 • audio a videozáznamy pamětníků

Poslání sbírky:

 • dokumentace a prezentace díla architektů Adolfa Loose a Otto Rothmayera a s nimi spřízněných osob – spolupracovníků, přátel a žáků, především v českých zemích
 • dokumentace dobové i současné interpretace jejich díla
 • dokumentace památkové obnovy podobných staveb, především v českých zemích
 • sbírání dokumentů a pozůstalostí spřízněných osob
 • zaměření na zlepšení znalostí o obou vilách

Odborná knihovna:

 • celkem více než 700 kusů zejména odborné literatury – knih, časopisů, sborníků a dalších tiskovin
 • dobová i současná literatura o Müllerově a Rothmayerově vile a díle obou architektů
 • dobová i současná literatura o vilách, rodinném bydlení a bytové kultuře 20. století
 • knihy z pozůstalosti Otto Rothmayera a jeho rodiny
 • současná reflexe díla Adolfa Loose a Otto Rothmayera v literatuře, obnova památek moderní architektury
 • souhrnné publikace o české a evropské architektuře 20. století a teorii architektury obecně
Overlay loader