Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Řemesla v pořádku

Název: Řemesla v pořádku

Autor: Martina Lehmannová - autorka textů, výběr obrazového materiálu

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2014

Historie profesního sdružování pražských řemeslníků od středověku po současnost

(------LINKA------)


Anotace:
Publikace se zabývá historií i současností profesních sdružení řemeslníků. Čtenáři nabídne nejen historická data, ale především vhled do fungování historických cechů i současných asociací. Představeny jsou exponáty z kolekce cechovních předmětů Muzea hlavního města Prahy, která patří k největším na světě. Najdeme zde cechovní pokladny, korouhve, ferule, vývěsní štíty, bohatě zdobené mistrovské práce. Název publikace „Řemesla v pořádku“ je jistou slovní hříčkou, která vychází z historického označení cechů, kterým se u nás říkalo pořádky, protože pořádek, řád, čest a poctivost byly vždy spojeny s řemesly.

 

Overlay loader