Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

100 roků Říše loutek

100 roků Říše loutek

Místo:
Dům U Zlatého prstenu

Termín:
dle nabídky níže

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia

Délka trvání:
45-60 minut dle věku a domluvy

MŠ a 1.-2. třída
Žáci zhlédnou krátký film o divadle Říše loutek, naučí se rozpoznat 3 typy loutek – marionetu, javajku a maňáska. Ve výstavě vyhledají různé typy Kašpárků a společně s lektorem je porovnají mezi sebou. Vyzkoušejí si vodění jednoduchého maňáska.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

3.-5. třída
Lektor žákům po zhlédnutí filmu vysvětlí jedinečnost divadla Říše loutek. Ve výstavě se žáci seznamují se s různými podobami marionety, javajky a maňáska a postavy Kašpárka. Hledají sjednocující prvky na loutkách ze stejných inscenací a formulují vlastními slovy základní pojmy z oblasti loutkového divadla. Na závěr ve dvojicích animují maňásky v jednoduché situaci.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

6.-9. třída
Program se zaměří více na specifikum divadla Říše loutek, vývoj postavy Kašpárka v českém prostředí a základní pojmy z oblasti loutkového divadla na praktických ukázkách přímo ve výstavě. Žáci pojmenují základní typy loutek a zaměří se na rozdíly mezi nimi. V závěru animují maňásky a marionetu na nitích.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost Umění a kultura

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori1@muzeumprahy.cz
Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader