Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Středověké a renesanční hry a hračky

Zde nabízíme jeden střípek z historie Prahy v podobě 4 tématem provázaných odkazů a jednoho úkolu na pomoc distanční výuce.

Střípek z dějin Prahy č. 13 - Dětské hračky nejen ve sbírkách MMP

Nálezů středověkých a raně novověkých hraček není mnoho. Několik jich uchovává Muzeum hlavního města Prahy. Často je objeví archeologové při výzkumu.

1. Ve středověku a v raném novověku si děti možná hrály méně než dnes. Měly více povinností. Přečtěte si o nich na straně 96 v článku Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech.
2. Nejvíce o hračkách promlouvají archeologické nálezy. Možná si ale děti hrály i s předměty, které ke hraní původně určeny nebyly.
3. Při archeologickém průzkumu v Josefské ulici v Brně byly nalezeny také hračky. V krátkém článku je několik fotografií.

Úkol:

Zapište si, jako dětské hračky nejčastěji archeologové nacházejí. Zaznamenejte také, zda jsou podobné dnešním hračkám, případně v čem se liší. Svoji práci zašlete svému učiteli dějepisu.

Overlay loader