Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Konzervovaná minulost

Konzervovaná minulost

Místo:
Virtuální výstava

Termín:
od 18. 2. 2019

Konzervátoři bývají návštěvníkům skryti a jejich práce není veřejnosti běžně známa. Jedná se o různorodou a komplexní činnost, která v sobě snoubí nejrůznější dovednosti a znalosti a často vyžaduje mezioborovou spolupráci. Výstava Konzervovaná minulost přiblížila některé postupy konzervování keramiky, kovu, papíru, textilu a dřeva. Zároveň výstava představila nové metody, jako je 3D skenování předmětů, a také spolupráci při vzdělávání nastupující generace konzervátorů. 

Digitalizovaná výstava Konzervovaná minulost je nyní převedena do 18 pohledů, prostřednictvím kterých se můžete posouvat prostorem domu U Zlatého prstenu a kliknutím na interaktivní ikony si rozšířit zážitek o cenné informace. 

Pro shlédnutí klikněte na ikonku Virtuální výstava. 

Výstava Konzervovaná minulost se uskutečnila díky tomutu týmu:

Pod žáštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa, předsedy komise konzervátorů-restaurátorů při AMG Ivo Štěpánka a a předsedkyně Českého výboru ICOM Martiny Lehmannové
Under the auspices of Mr Jan Wolf, Prague City Councillor, Ivo Štěpánek and Martina Lehmannova Chair of the Czech ICOM Committee

AUTORSKÝ TÝM / AUTHORS 
Jindřiška Drozenová, Jakub Matěj Kamas, Jana Koudelková, Lenka Kutmanová, Lucie Radoňová, Lucie Živná

ARCHITEKTONICKÉ A SCÉNOGRAFICKÉ ŘEŠENÍ / ARCHITECTURAL AND SCENOGRAPHIC DESIGN
Emília Jarošová

AUDIOVIZUÁLNÍ PRODUKCE / AUDIOVISUAL  PRODUCTION
Jan Rousek, Jaroslav Starka, Jakub Pizinger

ILUSTRACE / ILUSTRATIONS
Petra Svobodová

FOTOGRAFOVÉ / PHOTOGRAPHES
Jan Diviš, Jan Vrabec

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ EXPOZICE / GRAPHIC DESIGN
Jiří Sušanka 

PRODUKCE / EXHIBITION MANAGER
Michal Schneider

PROPAGACE / PROMOTION
Olga Šámalová

FUNDRAISING
Marika Hankiewiczová

PROPAGAČNÍ GRAFIKA / PROMOTIONAL GRAPHICS
Jiří Sušanka 

REDAKČNÍ PRÁCE A PŘEKLAD / EDITING AND TRANSLATION
Ludmila Stránská, Lucie Kasíková

KONZERVÁTORSKÉ PRÁCE / CONSERVATORS
Romana Andrlová, Zdena Benedikovičová, Vladan Dočkal, Stanislava Gojdová, Jakub Matěj Kamas, Klára Kolářová, Jana Koudelková, Lenka Kutmanová, Markéta Lebdušková, Tomáš Luběna, Jaroslava Moučková, Lucie Radoňová, Jaroslava Řeřichová, Jiří Smíšek, Anna Triščová, Kamila Vítová, Lucie Živná

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE / EXPERT COOPERATION
Aleš Bezděk (Entomologický ústav AV ČR)
Patrik Kania (ÚACH VŠCHT) 
Radek Prokeš, Tomáš Trojek (FJFI ČVUT)
Petr Jakubec (TR Instruments)

PODĚKOVÁNÍ ODBORNÝCH PRACOVIŠTÍM MUZEA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Jana Bělová, Petr Děvěr, Pavlína Hanusová, Helena Chalupová, Jan Jungmann, Jitka Krotilová, Jiří Kukla, Hana Nedvědová, Zdeněk Míka, Matěj Pospíšil, Romana Radová, Luisa Ražátová, Magdalena Rudovská, Petr Starec, Pavla Státníková, Jitka Suchá, Marie Szadkowská, Jana Šmakalová, Miroslava Šmolíková, Pavel Vaněk, Jana Viktorínová

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ / SPECIAL THANKS
Jakub Radoň, Radid Řeřicha

EXPONÁTY A PODKLADY PRO REPRODUKCE / THE EXHIBITS AND MATERIALS FOR REPRODUCTIONS
Muzeum hlavního města Prahy / The City of Prague Museum

REALIZACE EXPOZICE / EXHIBITON INSTALLATION
LN-Design

OSVĚTLENÍ / LIGHTS
ETNA

AV TECHNIKA / MEDIA
Electro outlet

INSTALACE EXPONÁTŮ / EXHIBIT INSTALLATION
LN-Design

 

Virtuální výstavu pro Muzeum hlavního města Prahy vytvořila moderní historie, s.r.o.

Overlay loader