Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Cukráři a cukrárny

Cukráři a cukrárny

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
21. 9. 2014 – 1. 3. 2015

Výstava „Cukráři a cukrárny“ zachtila stručnou historii cukrářského řemesla a byla první z dlouhodobého cyklu výstav, které navazují na stálou expozici ze sbírek Muzea hlavního města Prahy umístěnou v zámku Ctěnice „Řemeslav pořádku. Historie profesního sdružování od středověku po současnost“.

Lidé mají rádi sladkosti od nepaměti, a tak je zajímavé připomenout si historii a výrobou čokolády, nugátu, marcipánu, perníku, cukru či zmrzliny. Již od středověku vzkvétalo na našem území pekařství a perníkářství, sladkosti se vyráběly převážně k nejrůznějším svátečním dnům v roce. V 15. století najdeme v Praze pekaře, koláčníky, kobližníky, mazanečníky a oplatečníky. Cukrářské řemeslo se oddělilo od perníkářů a pekařů v  druhé polovině 16. století a v Praze se v té době nacházelo 14 cukrářů. Organizovaný cukrářský cech vznikl v Praze na počátku 17. století, po roce 1620 byl zrušen a znovu obnoven byl až v roce 1724. Roku 1859 byly cechy v českých zemích zrušeny a jejich nástupci se stala společenstva. Jednou z hlavních náplní společenstva cukrářů byla výchovná činnost jak mladých cukrářů, tak širšího okruhu odborníků, pro které vydávali časopisy a publikace.

Na začátku 20. století bylo na našem území mnoho cukrářských výroben, které dosahovaly vysoké odborné úrovně. Jména firem jako Myšák, Štěrba, Dejmal, Pechek, Štaft a publicistů odborné literatury, Hlavsy a Reimana, byla uznávaná nejen u nás, ale i daleko za hranicemi. V té době patřilo české cukrářství mezi nejlepší v celé Evropě. Tento stav se udržel až do 2. světové války, kdy byla činnost cukrářských provozoven omezena nedostatkem kvalitních surovin, stagnací výroby a odchodem kvalitních odborníků. Po roce 1948 byly prakticky všechny cukrářské výrobny znárodněny, což vedlo ke snížení úrovně celého oboru.

Převrat ve výrobě cukrovinek znamenalo rozšíření čokolády. A právě cestu čokolády do Evropy zaznamenává na výstavě instalovaná ručně malovaná interaktivní mapa světa z roku 1517 doplněná o cestu Hernána Cortése z roku 1521, který jako první čokoládu do Evropy přivezl.

Součástí výstavy byl také ruční stoj na výrobu zmrzliny, skleněná máselnice, tvořítko na sněhové koule a mnoho dnes již zapomenutých cukrářských nástrojů, nádob, forem a nejroztodivnějších tvořítek, které patřily do zařízení cukrárny, výrobny i prodejny. Tyto exponáty byly zapůjčeny z putovní výstavy Historické cukrárny autorů Jana Marouška a Petra Lukase.

K výstavě byl připraven bohatý doprovodný program.


Z vernisáže

Více

Fotogalerie

Více
Overlay loader