Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Pražské hravé Velikonoce

Pražské hravé Velikonoce

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
2. 4. 2019 – 22. 4. 2019

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura

Začátky programů: 9.15, 11.00 a 14.00

Velikonoce našich prababiček
Hrajeme si s lidovými obyčeji velikonočního období, připomínáme si život dětí v minulosti. Program je zakončen půlhodinovou rukodělnou dílnou.
Věkové určení: 5 – 10 let
Termíny: 2. 4., 4. 4., 5. 4., 10. 4., 11. 4., 16. 4., 17. 4.
Objednávejte se na: lektori2@muzeumprahy.cz, 221 709 669

Proč slavíme Velikonoce
Poznáváme význam velikonočních tradic, pracujeme s muzejním exponátem, žáci SŠ jej interpretují. Program je zakončen půlhodinovým tematickým workshopem.
Věkové určení: 11 – 15; 15 – 19 let
Termíny: 2. 4., 3. 4., 4. 4., 9. 4., 11. 4., 16. 4., 17. 4.
Objednávejte se na: lektori2@seznam.cz, 221 709 669

Velikonoční dílny
Zdobíme kraslice voskem, drátováním, plstíme, zdobíme perníčky – dle požadavků učitele.
Věkové určení: 5 – 10; 10 – 15 let
Termíny:  3. 4., 5. 4., 9. 4., 10. 4., 12. 4.
Objednávejte se na: lektori2@muzeumprahy.cz, 221 709 669

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori2@muzeumprahy.cz, 221 709 669
Cena: 50,- Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem.

Overlay loader