Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

Strašnice ... zahrada Prahy, brána armád...

Strašnice ... zahrada Prahy, brána armád...

Místo:
Virtuální výstava

Termín:
od 29. 11. 2018

V pořadí osmá výstava mapující pražské čtvrtě je převedena do virtuální podoby. Máte tedy příležitost nahlédnout do čtvrti Strašnice, které bylo zasaženo prakticky každým obléháním, každou válkou, která se dotkla hlavního města Českého království. 

Digitalizovaná výstava je převedena do šesti pohledů, prostřednictvím kterých se můžete posouvat prostorem hlavní budovy muzea a kliknutím na interaktivní ikony si rozšířit zážitek o cenné informace. 

Pro shlédnutí klikněte na ikonku Virtuální výstava. 

Výstava Strašnice ...zahrada Prahy, brána armád... se uskutečnila díky tomutu týmu: 

Muzeum hlavního města Prahy
Strašnice… zahrada Prahy, brána armád…
25. 4. – 4. 11. 2018

Autorka / Curator
Pavla Státníková

Architektonické řešení / Architectural Design
SGL projekt s. r. o., Jiří Javůrek, Silvie Bednaříková, Tereza Karásková

Grafické řešení / Graphic Design
Bárta & Bárta, Matěj Bárta

Produkce / Exhibition Manager
Klára Stříbná

Registrátorka / Registrar
Renata Gallová, Jitka Hartová, Lenka Pilarská

Konzervátorské a restaurátorské práce / Conservation and Restoration
Jindřiška Drozenová, Romana Andrlová, Zdenka Benedikovičová, Vladan Dočkal, Stanislava Gojdová, Tomáš Luběna, Lucie Radoňová, Jiří Smíšek, Anna Triščová, Lucie Živná

Propagace / Promotion
Olga Šámalová

Redakční práce / Editing
Ludmila Stránská

Překlad / Translation
Lucie Kasíková

Exponáty zapůjčili a podklady pro reprodukce poskytli / The exhibits were lent by and materials for reproductions were provided by
Alžběta Froňková, Václav Hlávka, Daniel Horák, Dagmar Kopečná, Roman Kučera, Bedřich
Lindauer, Ivo Mahel, rodina Obrazových, rodina Remešových, Michal Režný, Jan Vašek
Archiv Dopravního podniku hlavního města Prahy; Archiv hlavního města Prahy;
Archiv odboru stavebního ÚMČ Praha 10; Česká tisková kancelář; Český úřad zeměměřičský
a katastrální; Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy; Laboratoř geoinformatiky
FŽP UJEP, Ministerstvo životního prostředí ČR; Městská knihovna v Praze; Muzeum hlavního města Prahy; Národní muzeum; Národní památkový ústav, generální ředitelství; Národní památkový ústav Praha; Přírodovědecká fakulta UK; Římskokatolická farnost Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze-Strašnicích; Seznam.cz; Sokol Strašnice

Zvláštní poděkování / Special Thanks
Kateřině Bečkové, Václavu Brůnovi, Janu Divišovi, Petru Děvěrovi, Pavlu Fojtíkovi, Alžbětě Froňkové, Pavlíně Hanusové, Václavu Hlávkovi, Monice Hockové, Janu Jungmannovi, Vladimíru Kríglovi, Jitce Krotilové, Kateřině Krylové, Karlu Kučerovi, Ivanu Kynclovi, Lence Matiáškové, Milanu Mocovi, Tomáši Pekovi, Marii Potěšilové, Miroslavě Přikrylové, Romaně Radové, Bohuslavu Rejzlovi, Prokopu Remešovi, Luise Rožátové, Janě Šmakalové, Miroslavě Šmolíkové, Radaně Vališové, Janu Vaškovi, Janu Vrabcovi

Realizace expozice a aranžérské práce / Exhibition Installation and Arrangement of Exhibits
Karel Stöhr, Jaroslav Rous

Tisk / Printed by
Fotonova, Milan Brát

Osvětlení / Lighting
Zucar

Audiovize / Audio Visual Effects
Softpro

Partner muzea / Museum Partner
PRE

Mediální partneři / Media Partners
Regina, Veřejná správa, railreklam, Xantypa

 

Virtuální výstavu pro Muzeum hlavního města Prahy vytvořila moderní historie, s.r.o.

Overlay loader