Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Studijní a dokumentační centrum Norbertov – badatelna

Adresa: 
Nad Hradním vodojemem 53
162 00 Praha 6 – Střešovice

Kontakt:
e-mail: vila.studium@muzeumprahy.cz
tel.: +420 233 323 998
 


Studijní a dokumentační centrum na pražském Norbertově je pokračováním původního Studijního a dokumentačního centra Adolfa Loose, které bylo založeno v roce 2000 v Müllerově vile. Badatelna, zřízená v bývalém hostinském pokoji ve vile, byla místem umožňujícím zevrubné studium architektury této vily a díla Adolfa Loose v autentickém prostředí. Součástí badatelny byla odborná knihovna, archiv fotografií, dokumentů, sběrných audio a video záznamů. Během průzkumu díla Adolfa Loose v českých zemích zde byl soustředěn a postupně doplňován další dvourozměrný a trojrozměrný materiál.

V roce 2014 Muzeum hl. města Prahy převzalo do své odborné správy další památku moderní architektury – Rothmayerovu vilu, dílo architekta Otto Rothmayera z let 1928–1929. S převzetím této vily se fondy Studijního centra značně znásobily a jejich umístění v obou vilách, vzhledem k daným prostorovým podmínkám, by znamenalo expanzi do původních prostor zázemí domů – do garáže, sklepů, kůlny, prádelny apod., což by mělo za následek snížení existující autenticity a komplexnosti obou objektů. Abychom zabránili narušení autentického obsahu památek, rozhodli jsme se přemístit Studijní a dokumentační centrum a jeho rozsáhlé sbírky do objektu situovaného v těsné blízkosti Müllerovy vily, a sice na nároží ulic Norbertov a Nad Hradním vodojemem.

V roce 2015 proběhla adaptace objektu na depozitární prostory, badatelnu s knihovnou a kancelář, které byly vybaveny moderním mobiliářem. Výstavní prostor v přízemí byl vyřešen tak, aby splňoval funkci výstavní a společenskou. Součástí tohoto prostoru je malá čítárna a kavárna.

V současné době v depozitárních prostorách probíhá odborné ukládání a zpracování sbírek autentických trojrozměrných a dvourozměrných předmětů z obou vil. Součástí badatelny je odborná knihovna s dobovou i současnou literaturou o Müllerově a Rothmayerově vile a díle obou architektů o rodinném bydlení a bytové kultuře 20. století. Ve výstavním prostoru centra na Norbertově probíhají výstavy jak ze sbírek centra, tak i prezentace nově vznikajících projektů. Jednou měsíčně se zde konají přednášky k tématům prezentovaným na výstavách.

Charakteristika činnosti Studijního a dokumentačního centra

  • Sbírkotvorná a dokumentační činnost
  • Badatelské služby včetně posudků, rešerší a poradenské a metodologické činnosti
  • Odborná a vědecko-výzkumná činnost prezentovaná formou výstav a publikací
  • Lektorská a přednášková činnost
  • Prezentace spravovaných sbírek

Všeobecné informace pro badatele ke stažení

Badatelské služby>
Pokyny pro žadatele o vypůjčení sbírkových předmětů Muzea hlavního města Prahy>
Poskytování reprodukčních práv a sazebník poplatků >
Čestné prohlášení>

Overlay loader