Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Jan Rothmayer: Fotografie

 

 

 

 

 

 


Název: Jan Rothmayer: Fotografie

Autor: Jan Mlčoch, Markéta Othová, Martin Polák, Maria Szadkowska

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2016

Doprovodná publikace k výstavě.

(------LINKA------)


Anotace: V souvislosti s výstavou Jan Rothmayer: Fotografie, která probíhá od 27. 10. 2016 do 31. 1. 2017 ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov, byla vydána stejnojmenná publikace autorů Jana Mlčocha, Markéty Othové, Martina Poláka a Marie Szadkowské. Jejím cílem je zmapování části fotografické pozůstalosti Rothmayerových, konkrétně snímků pořízených Janem Rothmayerem mezi lety 1956–1960. Vybrané fotografie přibližují osobnost příležitostného fotografa, který se vlivem Josefa Sudka nechal očarovat krásami přírody i obyčejných věcí. Publikace rozvádí téma výstavy a obsahuje další dosud nezveřejněné fotografie Jana Rothmayera.

Overlay loader