Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Hroby barbarů v Praze-Zličíně / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Název: Hroby barbarů v Praze-Zličíně / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů

Autor: Jaroslav Jiřík, Jiří Vávra, Miroslava Šmolíková, Milan Kuchařík a kol.

Vydalo: Muzeum hlavního města Prahy, 2015

Unikátní výpravná publikace vydaná k stejnojmenné výstavě přibližuje dramatické období tzv. doby stěhování národů v Čechách, přičemž ohniskem zájmu jsou zcela unikátní nálezy, učiněné při výzkumu pohřebiště z 5. století n. l., objeveného v Praze-Zličíně. 

(------LINKA------)


Anotace:
Záchranný archeologický výzkum při výstavbě obytného souboru Zličínský Dvůr v Praze 5 – Zličíně probíhal v letech 2005 až 2007. Provádělo jej nejprve Muzeum hlavního města Prahy a poté společnost Labrys o. p. s. V jeho průběhu bylo prozkoumáno celé pohřebiště z doby stěhování národů, náležící tzv. vinařické skupině a datované do druhé až třetí třetiny 5. století n. l. Bylo zde odkryto celkem 177 hrobů, čímž se toto pohřebiště stalo dosud nejrozsáhlejší prozkoumanou nekropolí z doby stěhování národů na území České republiky a jednou z největších i v kontextu širší střední Evropy.

Přestože podstatná část hrobů byla v minulosti vyloupena, představuje kolekce získaných nálezů naprosto unikátní celek. Byl zde nalezen dosud nejobsáhlejší soubor luxusních skleněných nádob na našem území, přičemž podstatná část získaných exemplářů byla ve vynikajícím stavu zachování a náleží mezi opravdové skvosty. Také soubor předmětů z drahých kovů má význam nejen vědecký, ale v řadě případů i mimořádně umělecký a estetický.

Tato kniha je výsledkem dlouhodobého týmového úsilí mnoha lidí z řady institucí, kteří svým dílem přispěli k získání poznatků, o nichž kniha pojednává.
 

Overlay loader