Vážení návštěvníci, hlavní budova muzea je uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Muzeum hlavního města Prahy

10. ročník soutěže o nejhezčí kraslici

10. ročník soutěže o nejhezčí kraslici

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
16. 3. 2018

V rámci projektu Pražské hravé Velikonoce pořádá MMP soutěž o nejhezčí kraslici zhotovenou technikami a vzory vycházejícími z tradice na území Čech a Moravy.

Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků škol i veřejnosti o tradiční českou lidovou kulturu a aktivně se s nimi podílet na jejím poznávání.

Soutěžní kategorie:

Pro školy

1. kategorie: žáci 1. a 2. třídy základních škol, žáci 1. – 5. třídy speciálních škol
2. kategorie: žáci 3 až 5. třídy základních škol, žáci speciálních škol od 5. třídy výše
3. kategorie: žáci 6. – 9. třídy základních škol, žáci osmiletých gymnázií


Pro veřejnost

1. kategorie: dospělí 18 +


Každý tvůrce do soutěže odevzdá 1 - 2 ks kraslic (2 jsou maximum) zhotovené technikou a vzory, vycházejícími z tradice na území Čech a Moravy. Vzor musí být na skořápce ptačího vejce. Každá soutěžní kraslice musí být označena.

Postup označení kraslic:

1. Nejprve provléknout kraslicí úzkou stužku.
2. Na pruh papíru napsat jméno soutěžícího, třídu, školu a jméno jeho učitele, u dospělých soutěžících jméno a kontakt.
3. Pruh papíru provléknout tenkou stužkou a její konce svázat.
4. Konce široké stuhy (pruhu papíru) přichytit (přilepit, přišít) tak, aby údaje zůstaly čitelné a nemohly se od kraslice oddělit

Viz přiložené obrázky:

Soutěžní exponáty je třeba odevzdat nejpozději do pondělí 5. března 2018 do 18. hodin do Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8 – Florenc.

Kontakt včetně konzultací:
Mgr. Milena Suská, e-mail suska@muzeumprahy.cz.; telefon: 224815850, 724518255.

Odborná porota složená z mistrů lidové umělecké výroby, pedagogů a dalších odborníků bude hodnotit každou soutěžní kategorii zvlášť a bude klást důraz především na řemeslné zpracování a dodržení tradiční techniky a barevnosti.

Vítězové soutěže dostanou věcné ceny, které budou předány na slavnostní vernisáži výstavy Pražské hravé Velikonoce 16. 3. 2018 v 15. hodin. Vítězné kraslice budou vystaveny v Muzeu hlavního města Prahy v době od 16. 3. 2018 od do 3. 4. 2018.

 

Overlay loader