Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Založení Karlovy univerzity

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravuje vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Propojujeme vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukaci (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP). Ke každé hodině nabízíme dva materiály - Žákovský badatelský list (žák s ním pracuje max. 45 minut času) je vždy doplněn Metodickou podporou pro učitele. Pokud je k tématu badatelských listů více, jsou řazeny za sebou podle návaznosti a metodická podpora je pro všechny společná. Badatelské listy přikládáme ve dvou podobách – jako klasické PDF a také jako interaktivní PDF – pokud budou mít žáci základní volně stažitelnou základní verzi programu Acrobat Reader (s červenou ikonkou), mohou si pracovní list stáhnout a psát rovnou do interaktivních polí. Pak list uloží pod svým jménem a mohou zaslat učiteli.

Badatelský list ke stažení

Badatelský list interaktivní ke stažení

 

Metodická podpora pro učitele ke stažení

Námět pro další využití tématu:

Dokumentární film o založení Karlovy univerzity

Insignie Karlovy univerzity

Zrod intelektuála - články ve sborníku Documenta Pragensia XXVII. Vydávaném AHMP

Overlay loader