Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Vzpomínky na listopad 1989

Lektorské oddělení Muzea pro Vás připravilo vyučovací hodiny dějepisu a souvisejících předmětů pro distanční výuku.

Snažíme se propojovat vzdělávací cíle zakotvené v RVP základního i středního vzdělávání a muzejní edukace (důraz na sbírkové předměty a objektové vyučování, představení expozic a sbírek MMP).  Ke každé hodině nabídneme dva materiály -  Žákovský badatelský list (předpokládáme, že žákům zabere práce s ním maximálně 45 minut času, spíše méně) je vždy doplněn Metodickou podporou  pro učitele. 

Badatelský list ke stažení

Virtuální výstava Listopad 1989 v pražských ulicích

Odkaz pro splnění úkolu č.3

Náměty pro další využití: 

Faktografie propojená s autentickými videozáznamy.

Sametová revoluce 1989, Občanské fórum, historický kontext (prvních šest stran):

Místa sametové revoluce – související badatelský list MMP.

Metodická podpora

Overlay loader