Muzeum hlavního města Prahy

Výroba betlémů z vosku

Výroba betlémů z vosku

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
6. 12. 2016

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
9.15–10.15 hod.

Vzdělávací oblasti:
Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura

Během adventního času jsme připravili celou řadu dílen a programů nejen pro školy. jedním z nich je naše beseda o Adventu.

Součástí dílny bude výklad o betlémech a o práci s voskem. Následovat bude názorná ukázka pracovního postupu výroby betlémů. 


Informace pro pedagogy

Program připravila a vede: Mgr. Milena Suská, e-mail suska@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 24 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader