Muzeum hlavního města Prahy

Volná místa

Volná místa

Níže naleznete seznam aktivních výběrových řízení v Muzeu hlavního města Prahy. Kontakt na personální oddělení: Miroslava Srbová, tel.: +420 221 012 929, e-mail: srbova@muzeumprahy.cz

Overlay loader