Vážení návštěvníci, od 18. 12. 2020 jsou uzavřeny všechny objekty MMP.

Muzeum hlavního města Prahy

Vědecká rada muzea

PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 

Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič  
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ústav chemické technologie restaurování památek

 

Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

 

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

Doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. 
Pedagogická fakulta UK
Katedra dějin a didaktiky dějepisu

 

Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. 
Archiv hlavního města Prahy
 

Mgr. Jindřich Chatrný
Muzeum města Brna

 

Mgr. Marek Junek, Ph.D. 
Národní muzeum
Historické muzeum

 

Vladimír Kučera
publicista – Historie CS etc.

 

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. 
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Praze

 

Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
FF UK Praha
Ústav pro archeologii

 

Ing. arch. Ondřej Šefců
Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Praze
 

Ing. Ivo Štěpánek
Technické muzeum v Brně
 

Doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
FF UK Praha
Ústav českých dějin

 

PhDr. Eva Uchalová
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

 

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Katedra dějin umění a estetiky

 

Prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
ČVUT v Praze
Katedra počítačové grafiky a interakce

 

 

Overlay loader