Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Václav – kníže i světec

Václav – kníže i světec

Místo:
Mimo objekty muzea, Těšnov 5/1163, Praha 1, 2. patro, č. 204

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

MŠ – předškolní, 1. a 2. tř. (5-8 let)
Žáci se seznámí se základní dějovou linkou příběhu o sv. Václavovi. Za asistence lektora budou pracovat s pomůckami, díky nimž si dobře osvojí znalost charakteristických atributů knížete sv. Václava a naučí se identifikovat jeho vyobrazení v expozici Středověká Praha.
Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost (MŠ), Člověk a jeho svět (ZŠ), Umění a kultura

3. – 5. třída (9-11 let)
Žáci poznají knížete Václava jako panovníka i jako hrdinu legend. Rozeznávají atributy spojené s panováním knížete Václava i s jeho křesťanským působením. Následně vystavějí příběh o sv. Václavovi. Své znalosti si upevní návštěvou v expozici Středověká Praha.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

6. - 9. třída (12–15 let)
Žáci odhalí, co všechno může o knížeti Václavovi prozradit středověká nástěnná malba v expozici. Získají informace o dvojím zobrazování sv. Václava – symbolickém a historickém. Budují dovednost pozorování a porozumění památkám minulosti.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

SŠ, vyšší gymnázia (od 15 let)
Na příkladu řady předmětů s vyobrazením sv. Václava ze sbírek MMP žáci rozpoznávají dvojí význam této postavy – symbolický a historický. Aktivní prací s písemnými prameny pak hledají zdroje inspirace výrobců těchto předmětů s přihlédnutím k dobovému kontextu.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 žáků). Během programu je možné fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader