Muzeum hlavního města Prahy

Umění kuté v železe / Kovářské a zámečnické práce ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Umění kuté v železe / Kovářské a zámečnické práce ze sbírek Muzea hlavního města Prahy

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
14. 5. 2017 – 1. 10. 2017

Sbírka zámků a kování Muzea hl. m. Prahy začala vznikat již krátce po jeho založení a obsahuje nyní na 1350 zpracovaných kusů. Výstava prezentující kovářské a zámečnické práce ze sbírek muzea představuje v první části ukázky zámečnického řemesla. Návštěvník se seznámí s historií zámkového mechanismu, s typy zámků a kování. Druhá část výstavy je věnována rozměrnější kovářské tvorbě, počínaje obdobím baroka. Důraz je položen na předměty, které buď v Praze vznikly, nebo s ní spojily svůj „život“. Současné kovářské práce jsou umístěné v exteriérech zámku. K výstavě je připraven cyklus doprovodných akcí, prezentací odborných škol a tvůrčích dílen.

Overlay loader