Muzeum hlavního města Prahy

Tvůrčí dílny ze života knih

Tvůrčí dílny ze života knih

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
dle nabídky níže

Tvůrčí dílny v zámecké věži Zámeckého areálu Ctěnice.

25. 1. 2020
Umění kaligrafie – techniky ručního krasopisu

Přes základy krasopisu a techniky kaligrafie se návštěvnících seznámí s různými druhy písma a způsoby psaní, které se používaly nejen v průběhu dějin, ale mají uplatnění i v současné době.  

8. 2. 2020 
Workshop mramorování papíru
10-16 hodin
Workshop zaměřený na ukázku techniky výroby mramorového papíru.
Mramorování papíru je dnes již zapomenutá historická technika, se kterou se lze setkat u starých knih na pokryvech, anebo méně často na předsádkách knih. Ve druhé polovině 19. století se začalo této techniky užívat rovněž na ořízkách knih, většinou tištěných. Mramorování papíru vodovými barvami na karagenu představuje poměrně náročnou uměleckořemeslnou techniku, při níž se na specificky upravený papír snímají vodové barvy z karagenu.
Vodové barvy se nanášejí na karagen a různými hřebeny se na nich vytvářejí požadované vzory tak, aby výsledek byl co nejvíce podobný předlohám, tj. pokryvu či předsádce restaurovaných knih.

21. 3. 2020
"Vyrobme si knížku“

Tvořivá dílna pro děti a dospělé seznámí s výrobou knížky jednoduchou sešitovou vazbou. Dílna je vhodná pro děti, které si poradí s jehlou a nití.

(------LINKA------)

Informace pro návštěvníky:

Doprovodný program k výstavě Ze života knih a knížek
Cena: v ceně vstupného na výstavu
Rezervace předem není nutná. Počet účastníků je kapacitně omezen.

 

 

 

Overlay loader