Muzeum hlavního města Prahy

Toulky říší večerníčků

Toulky říší večerníčků

Místo:
Zámecký areál Ctěnice

Termín:
3. 5. 2016 – 30. 10. 2016

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ

Délka trvání:
60–80 minut

Vzdělávací oblasti:
Člověk a jeho svět, Umění a kultura

Vhodné pro:
Maximálně 20 dětí

Lektorovaný vzdělávací program k výstavě Večerníček slaví 50 provede děti jednotlivými objekty Zámeckého areálu Ctěnice, kde jsou instalovány nejznámější české večerníčky. Hodinová procházka televizními seriály je sestavena z několika zastavení, která připomenou interaktivní formou hlavní postavy a jejich příhody, dílčí epizody, ale i tvůrce – malíře, scénáristy, animátory či vypravěče. Důraz je kladen zejména na pozorování, správné pojmenování postav a formulování názorů. Zmiňovány jsou pojmy pohádka, pověst a jejich návaznost na některé folklorní bytosti – duchy hor, vodníky, víly. 
 

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Program připravila a vede: Radka Oudová
Cena: 30 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte předem na e-mailové adrese oudova@muzeumprahy.cz nebo na telefonním čísle +420 286 001 362. 

Overlay loader