Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Tiskařské desky výučních listů ze sbírek Muzea hl. m. Prahy

Tiskařské desky výučních listů ze sbírek Muzea hl. m. Prahy

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
15. 3. 2017 – 4. 6. 2017

V rámci výstavy Pražské veduty 18. století představujeme ve speciální vitríně (na podestě prvního patra hlavní budovy MMP na Florenci) jedinečný soubor měděných tiskařských desek výučních listů pražských cechů z druhé poloviny 18. a počátku 19. století. Originály desek, obsahující celkové pohledy na Prahu, budou prezentovány společně s otisky vytvořenými ve spolupráci s Grafickými dílnami AVU v Praze. 

Overlay loader