Od 15. 6. 2020 je z důvodu rekonstrukce Hlavní budova muzea na Florenci uzavřena.

Muzeum hlavního města Prahy

Tiskařské desky výučních listů ze sbírek Muzea hl. m. Prahy

Tiskařské desky výučních listů ze sbírek Muzea hl. m. Prahy

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
15. 3. 2017 – 4. 6. 2017

V rámci výstavy Pražské veduty 18. století představujeme ve speciální vitríně (na podestě prvního patra hlavní budovy MMP na Florenci) jedinečný soubor měděných tiskařských desek výučních listů pražských cechů z druhé poloviny 18. a počátku 19. století. Originály desek, obsahující celkové pohledy na Prahu, budou prezentovány společně s otisky vytvořenými ve spolupráci s Grafickými dílnami AVU v Praze. 

Overlay loader