Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Terasa

Terasa má vchod z podesty schodiště i z letní jídelny. Upoutá krásným panoramatickým rozhledem a zejména pak výhledem na Svatovítský chrám Pražského hradu rámovaným lichým oknem vily.

Rekonstrukce terasy byla mimořádně složitá. Její pochozí vrstva byla v dřívějších dobách neodborně opravována a opatřena dalšími vrstvami krytiny, aniž by byl ošetřen izolační základ. Přetížením byla terasa nakonec poškozena natolik, že bylo nutné její povrchové vrstvy zcela odstranit a zbudovat nově, a to včetně izolační vany. Aby v průběhu prací náhlý déšť nepoškodil vzácné interiéry, byla vybudována provizorní sedlová střecha, jež terasu chránila po celou dobu stavebních úprav. Během opravy bylo odstraněno nepůvodní, provizorní zastřešení světlíkového okna chodby, které paní Müllerová v popisu závad z 8. listopadu 1965 charakterizovala jako „psí boudičku, aby nepršelo dovnitř na schodiště“.

Dlouhodobě nefunkční rozvod vody na terasu nebyl obnoven, přestože zde znovu byla umístěna sprcha shodného typu, jako byla sprcha původní.

Overlay loader