Od 15. 6. 2020 je hlavní budova muzea na Florenci uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Svatomikulášská městská zvonice – pozorovatelna StB Kajka

Svatomikulášská městská zvonice – pozorovatelna StB Kajka

Místo:
Pražské věže, Svatomikulášská městská zvonice

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

střední školy a vyšší gymnázia
Žáci pracují pod vedením lektorů ve dvou skupinách – navštíví autentický prostor někdejší pozorovatelny StB a zároveň zmapují umístění dalších bývalých pozorovatelen Státní bezpečnosti, které se nacházely v blízkosti tzv. Kajky. Interpretují filmový materiál, texty a pracují s mapou.
Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova

Sraz účastníků před vstupem do věže. Program je spojen s pěším výstupem na věž. Objekt není vytápěn.

(------LINKA------)

Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 žáků). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.
 

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

 

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader