Hlavní budova muzea na Florenci je uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Svatomikulášská městská zvonice – Custos Turris (Strážce města)

Svatomikulášská městská zvonice – Custos Turris (Strážce města)

Místo:
Pražské věže, Svatomikulášská městská zvonice

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

1. stupeň ZŠ (3.–5. třída): program představí městskou zvonici jako barokní stavbu i objekt nezbytný pro chod města v 18. a 19. století. Děti pracují v dialogu s lektorem s nápodobami dobových předmětů potřebných pro hlásnou službu a průběžně s pracovním listem.
Program není vzhledem k náročnosti vhodný pro žáky MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

2. stupeň ZŠ (6.–9. třída) a nižší gymnázia: program provede žáky všemi podlažími věže a představí tuto stavbu v proměnách její funkce: jako městskou hlásku, svědka Pražského povstání i „opěrný bod“ ve službách StB. Žáci pracují v dialogu s lektorem a průběžně, s pracovním listem.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura, Výchova k občanství

střední školy a vyšší gymnázia: lektor seznámí žáky s touto stavbou na pozadí širších politických a společenských souvislostí od 18. století až do r. 1989. Na základě získaných informací žáci sami interpretují proměny významu této městské stavby v průběhu staletí.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost (Dějepis), Občanský a společenskovědní základ

Sraz účastníků před vstupem do věže. Program je spojen s pěším výstupem na věž. Objekt není vytápěn.

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Fotogalerie 1

Více

Fotogalerie 2

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader