Muzeum hlavního města Prahy

Street art pro školy – cyklus přednášek

Street art pro školy – cyklus přednášek

Místo:
Hlavní budova muzea

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

Vzdělávací oblasti:
výchova k občanství, výtvarná výchova, etická výchova
průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

Aktivity
přednáška s projekcí, vhodné pro děti od 5. třídy – s interaktivními prvky

Novinka: data přednášek Street art pro školy na rok 2017 (možno i jiné termíny dle domluvy)

27.9. v 9. 15
25.10 v 9.15
29.11. v 9.15 
20.12. v 9.15 


Přednáška žákovi zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování, interpretuje vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti. Dále je porovnává na konkrétních případech a nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci. Žák se učí vnímání krásy a ochraně životního prostředí.

Napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů jednání, vychovává úctě k zákonu.

Tématické okruhy přednášek:

1.      Street art – pojem, forma veřejného dialogu. Počátky streetartu – NY, Berlínská zeď, apod.

2.      Techniky, druh tvorby

3.      Prostředí streetartu, zákon a veřejnost, vandalismus

4.      Street art napříč kontinenty 1.  Amerika, Austrálie, Asie

5.      Street art napříč kontinenty 2. – Evropa, Afrika

6.      Nejvýznamnější představitelé Street artu – Banksy, Keith Haring, Swoon, Jef Areosol, Alias, JR a další

7.      Street art v Čechách a na Slovensku – historie, současnost, představitelé, výstavy

8.      Výstavy, formy, festivaly, aktuální výstavy – smysl výstav. Komerční využití street artu, produktový design, reklama

9.      Ženy ve street artu – Swoon, Alice, Indy, Marta Cooper a mnoho dalších

10.  Shrnutí informací z předešlých přednášek, doplnění informací ze světa street artu.
 

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Přednášky je možné absolvovat všechny anebo si vybrat některé z přednášek dle domluvy.
Pomůcky budou k dispozici v muzeu

Program připravila a vede: Milena Suská, Jitka Kopejtková
Cena: 60 Kč/žáka včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže nebo na emailu: suska@muzeumprahy.cz; děkujeme.

Rezervační systém Obrázek
Overlay loader