Hlavní budova muzea na Florenci je uzavřena z důvodu rekonstrukce. 

Muzeum hlavního města Prahy

Staroměstská mostecká věž – Mystérium věže (Karel IV. a jeho věž)

Staroměstská mostecká věž – Mystérium věže (Karel IV. a jeho věž)

Místo:
Pražské věže, Staroměstská mostecká věž

Termín:
dle rezervačního systému >>

Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
od 15 let, SŠ, vyšší gymnázia

Délka trvání:
90 minut

1. stupeň ZŠ (3.–5. třída): program představí Staroměstskou mosteckou věž jako památku úzce spjatou s Karlem IV. a jeho synem Václavem IV. S  pomocí haptických předmětů poznají děti některé středověké stavební techniky, porozumí významu této věže z hlediska reprezentace panovníka i obrany města, seznámí se s nejznámější pověstí o této věži. Součástí programu je i pracovní list.
Program není vzhledem k náročnosti vhodný pro žáky MŠ, 1. a 2. tříd ZŠ.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

2. stupeň ZŠ (6.–9. třída) a nižší gymnázia: s pomocí lektora se žáci pečlivě seznámí s výzdobou této gotické památky, s jejím významem pro obranu města a s její reprezentační funkcí. Součástí programu je pracovní list.
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura

střední školy a vyšší gymnázia: program se zaměří na rozpoznanou i nerozpoznanou symboliku Staroměstské mostecké věže a na možnosti její interpretace.
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura, Člověk a společnost (Dějepis)

Sraz účastníků před vstupem do věže. Program je spojen s pěším výstupem na věž. Objekt není vytápěn.

(------LINKA------)


Informace pro pedagogy

Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor vstup zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 25 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru povoleno fotografovat.

Na program se objednávejte minimálně týden předem, prostřednictvím rezervačního systému níže, děkujeme.

Fotogalerie

Více
Rezervační systém Obrázek
Overlay loader